OM CELANDER

Jag har alltid brunnit för måleriet. Att få förmånen att försköna och bevara har varit en glädje i mitt liv. Det är underbart att betrakta ett perfekt utfört arbete, men vägen dit kanske är det mest intressanta. Att fundera på det bästa alternativet, utifrån förutsättningarna, för att uppnå det mål kunden har, och att genomföra det med ett gediget hantverk.

Min lärlingstid började i 15-årsåldern. Det tog 4 år att få gesällbrev och ytterligare ett antal år innan jag också fick mitt mästarbrev som Målarmästare. 1965 förvärvade jag Celander, ett företag med historik från 1898. Företaget grundades av 7 målare som i huvudsak ägnade sig åt restaurering och underhåll av kyrkor. Under 60- och 70-talet utvecklade vi bolaget i snabb takt utifrån det stora behovet av måleri i miljonprogrammet. Under 80-talet startades våra golv- och undertaksavdelningar, som numera är väletablerade och marknadsledande i Göteborgsregionen. Kombinationen av dessa hantverk gör oss unika och vi kan numera utföra entreprenader som spänner över alla verksamhetsområden för kunden.

Med förvärv och nystartade bolag har vi också utvecklats geografiskt och har numera måleribolag från Malmö till Skövde. Vi är fler än 300 anställda i koncernen.

Otaliga är de villor, lägenheter och kontor som vi arbetat med under årens lopp, men för att nämna några har vi även haft uppdrag som Lilla Bommen, Läppstiftet, Sheraton/Radisson, Hotell 11, Domkyrkan och Operan i Göteborg.

Efter ett långt yrkesliv inom måleriet tilldelades jag 2005 Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj i guld första storleken som belöning för långvarig gagnande verksamhet. Det kändes som ett kvitto på att vi åstadkommit något bra, som varit till glädje för många.

Örjan Berntsson
Styrelseordförande på Celander

Vi erbjuder allt från totalentreprenad till mindre uppdrag inom:

Celander AB • Aminogatan 4 • 431 53 Mölndal
Tel: 031-723 06 00
E-post: celander@celander.se
Org.Nr: 556065-7800

© Celander AB