KONCERNEN

Celander AB är en koncern med ett antal dotterbolag som geografiskt sträcker sig längs Västkusten från Malmö till Skövde. Dotterbolagen arbetar självständigt men gör att vi genom nätverket kan samarbeta och smidigt anpassa oss när det gäller geografiskt upptagningsområde, för att klara av större uppdrag där fler hantverkare behövs och dessutom kan vi dra nytta av de spetskompetenser som finns inom de olika bolagen.

CELANDER AB MÖLNDAL
AMINOGATAN 4
431 53 MÖLNDAL

TEL: 031 – 723 06 00
FAX: 031 – 723 06 01
ORG. NR: 556065-7800

MÖLNDAL
ALBERT BERNTSSON: 0707-570699

VARBERG
STEFAN BERGGREN: 0707-570674

CELANDER HALLAND AB
GESÄLLGATAN 5
302 55 HALMSTAD

TEL: 035 – 10 90 00
FAX: 035 – 10 49 05
ORG. NR: 556077-4621

KARL ÅGREN: 070-7570656
ERNST E HANSSON
SPORREGATAN 8
213 77 MALMÖ

TEL: 040 – 22 35 20
FAX: 040 – 21 07 33
ORG. NR: 556107-1274

JOHAN BURMAN: 070-7570668

www.ernstehansson.se

CELANDER SKARABORG AB
KAPLANSGATAN 28
541 34 SKÖVDE

TEL: 0500-48 61 25
Fax: 0500-48 61 28
ORG.NR: 556481-7442

SKÖVDE
ANDERS OLSSON: 0708-486125

LIDKÖPING
MATHIAS GUSTAFSSON: 0708-486124

MARIESTAD
PETER GUSTAVSSON: 0708-486126

www.simal.se


Celander AB • Aminogatan 4 • 431 53 Mölndal
Tel: 031-723 06 00 • E-post: info@celander.se
Org.Nr: 556065-7800

© Celander AB