MILJÖ & KVALITET

Celander arbetar aktiv för att säkerställa att företaget följer de lagar och krav som finns kring kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Vi har högt ställda mål och strävar efter att hela tiden förbättra vår verksamhet i detta avseendet. Läs mer i vår KAM-policy nedan. Celander AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

KAM-Policy (Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö)

Celander är en bred partner med betydande resurser till marknaden/våra kunder genom kombinationen Måleri, Golv och Undertaksarbeten med tonvikt på kompletta ytskiktsentreprenader.

Vi erbjuder egna hantverkare samt engagerade kompetenta medarbetare från anbud till slutfört projekt med kunden i fokus.

Efter produktval är det viktigt för oss ur Miljö och Arbetsmiljösynpunkt använder vi vår samlade erfarenhet för att välja lämpliga och kostnadseffektiva produkter och lösningar som innebär minimala arbetsmiljöproblem och maximal säkerhet samt undvikande av föroreningar.

Vi strävar efter långsiktigt samarbete med ett litet antal utvalda leverantörer som bidrar till att vi kan leverera en slutprodukt som motsvarar kundens krav.

Vi skall uppfylla gällande krav, lagar och författningar. När det gäller arbetsmiljö tillhandahåller vi lämpliga hjälpmedel samt vidareutbildning.

Celander bedriver ett öppet och lyhört KAM (Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö)-arbete med en ständig strävan att uppfylla de förbättringsmål vi föresätter oss.


Klicka här för att se vårt
ISO 9001 certifikat

Klicka här för att se vårt
ISO 14001 certifikatVi erbjuder allt från totalentreprenad till mindre uppdrag inom:

Celander AB • Aminogatan 4 • 431 53 Mölndal
Tel: 031-723 06 00
E-post: celander@celander.se
Org.Nr: 556065-7800

© Celander AB